Solution Consultant

Zagreb, Hrvatska

Što ćeš raditi?

 • Analizu poslovnih potreba korisnika izravno s korisnikom i pretvaranje potreba u tehničku specifikaciju.

 • Samostalno ili u timu ćeš raditi implementacije M-Files softvera i naših vlastitih proizvoda koji često uključuju i konfiguracije određenih Microsoft Azure ili Office 365 usluga.

 • Sudjelovat ćeš u product development procesu kroz aktivno prenošenje zahtjeva klijenata u zahtjeve prema našim vlastitim softverskim proizvodima.

 • Ovisno o projektu, sudjelovat ćeš više ili manje u kompletnom procesu predlaganja, implementacije, prezentacije rješenja, edukacije korisnika ali i pružati tehničku podršku korisnicima.

 • Primjenjivat ćeš Customer Success prakse kako bi imali kontinuirano razumijevanje i poboljšanje zadovoljstva korisnika kako našom uslugom tako i rješenja koje implementiramo.

Kako izgleda naš proces implementacije?

Generalno radimo s korisnicima na dva načina koji su često isprepleteni: kontinuirano pružanje usluge; i projektni pristup.

Oba pristupa imaju svoje standardne faze analize, dizajna, implementacije, testiranja, edukacije i podrške korisnicima, s razlikom što je scope implementacije kod projektnog pristupa uglavnom veći. U oba slučaja fazama dizajna, implementacije i validacije pristupamo kao ciklusima koji za cilj imaju što prije korisniku pokazati vrijednost, dobiti povratnu informaciju i na temelju toga prilagoditi rješenje.

Glavni rezultat naše implementacije je vrijednost za korisnike i s tim pristupom počinjemo, završavamo, ali i nastavljamo graditi odnos s našim korisnicima.

Što tražimo?

 • Prije svega, tražimo člana tima koji će se poistovijetiti s našom pričom i našim vrijednostima. Tim širimo na način da gradimo dugoročnu strategiju i osiguramo rast kvalitete kako tvrtke tako i članova tima.

 • Poznavanje tehnologija kao što su: Active Directory, Microsoft SQL Server, Cloud. Ne tražimo iskustvo u radu sa svima, no očekujemo da ove tehnologije ne predstavljaju kompletno strane pojmove.
 • Idealno, da imaš iskustvo u radu s određenim Content Services Platformama kao što su M-Files, SharePoint, OpenText, Box ili druge.

 • Idealno, člana tima koji ima iskustvo u izravnom radu s korisnicima kroz procese poslovne analize, vođenja projekata, savjetovanja korisnika, tehničke podrške ili slično.

 • Poznavanje procesa razvoja softvera – kroz izravno sudjelovanje u razvoju ili kroz rad s timovima koji su radili softver development.

 • Osobu koja se želi kontinuirano usavršavati, napredovati i koja će se veseliti novim tehnološkim trendovima i različitim tehnološkim rješenjima.

Kako će izgledati selekcijski proces?

Prijava na posao

Ispuni našu formu, napiši svoja razmišljanja i odgovore i priloži sve što misliš da je bitno.

Pregled svih prijava

Svaku prijavu ćemo pregledati i na nju odgovoriti u roku od 7 dana.

Inicijalni razgovor preko MS Teams

Sve one koje odlučimo uključiti u selekcijski proces, pozvat ćemo na kratki MS Teams conference call da se upoznamo i kroz 15 minuta popričamo. 

Razgovor i prezentacija uživo

Prije samog razgovora uživo poslat ćemo jedan zadatak koji će zahtjevati pripremu prijedloga rješenja i pripremu prezentacije za korisnike (u ovom slučaju ćemo mi biti korisnici). Cilj nam je na razgovoru uživo porazgovarati o prijedlogu rješenja, konceptima, ali prije svega i da se vidimo i bolje upoznamo.

Prijava na posao

Ispuni našu formu, napiši svoja razmišljanja i odgovore i priloži sve što misliš da je bitno. 

Pregled svih prijava

Svaku prijavu ćemo pregledati i na nju odgovoriti u roku od 7 dana.

Inicijalni razgovor preko MS Teams

Sve one koje odlučimo uključiti u selekcijski proces, pozvat ćemo na kratki MS Teams conference call da se upoznamo i kroz 15 minuta popričamo.

Razgovor i prezentacija uživo

Prije samog razgovora uživo poslat ćemo jedan zadatak koji će zahtjevati pripremu prijedloga rješenja i pripremu prezentacije za korisnike (u ovom slučaju ćemo mi biti korisnici). Cilj nam je na razgovoru uživo porazgovarati o prijedlogu rješenja, konceptima, ali prije svega i da se vidimo i bolje upoznamo.